دوشنبه 7 بهمن 1398 شمسی /1/27/2020 10:03:02 PM
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه:

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اقتصاد ایران در نفت، گاز و معدن شانس توسعه دارد.
اقتصاد ایران در نفت، گاز و معدن شانس توسعه دارد

لطفعلی بخشی در گفت و گو با معدن نامه با اشاره به اینکه فرصت های توسعه در بخش کشاورزی کم رنگ تر از گذشته شده است افزود: با توجه به مشکل کم آبی و نبود بازار مناسب برای برخی محصولات کشاورزی از یک سو و همچنین آماده نبودن زیر ساخت های صادراتی از سوی دیگر مزیت های اقتصاد ایران در بخش کشاورزی کمرنگ شده است.

او گفت: ذخایر غنی معدنی، منابع گاز و ذخایر سرشار نفت شانس اقتصاد ایران برای توسعه است چرا که در برخی از این ذخایر مزیت مطلق داریم و در برخی دیگر مزیت نسبی. از این رو می توان با توسعه معادن و صنایع پایین دستی فرصت های اقتصادی و اشتغالزایی به وجود آورد.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران، با بیان اینکه، بخش معدن فرصت های زیادی برای اشتغال کشور دارد افزود: هر شغل در این بخش به طور غیر مستقیم 17 شغل را ایجاد می کند که سرمایه گذاری کمتری نیز نسبت به سایر بخش های اقتصادی نیاز دارد.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین