دوشنبه 7 بهمن 1398 شمسی /1/27/2020 5:46:22 AM

در حالی که طی سال های اخیر کارخانه های جدید فولاد خام در ایران راه اندازی شده اند و ظرفیت های تولید رشد یافته اند، اما در عین حال شاهد فاصله معنادار ظرفیت اسمی و تولید واقعی هستیم. 
فاصله ظرفیت و تولید واقعی فولاد در ایران

به گزارش معدن نامه، از سال 1392 به این سو ظرفیت تولید فولاد خام از 22.5 میلیون تن به مرز 31 میلیون تن رسیده این در شرایطی است که تولید واقعی در محدوده 18.5 میلیون تن قرار دارد و این یعنی استفاده 60درصدی از ظرفیت تولید.

به عبارتی در حالی که شاهد رشد 32درصدی در ظرفیت تولید شده ایم،‌ میزان تولید واقعی تنها 15درصد رشد کرده است. بررسی های انجام شده از سوی کامودیتیز و گزارش World Steelنشان می دهد، به طور متوسط ضریب بهره وری کارخانه های تولید فولاد در ایران 60درصد، در جهان 72درصد و در چین 86درصد است.

در همین شرایط میزان مصرف سرانه فولاد هم پس از سال 2011 روند نزولی داشته و از 280 کیلوگرم به محدوده 250 کیلوگرم رسیده است. بسیاری از کارشناسان این امر را نتیجه کاهش فعالیت های ساختمانی و زیرساخت ها یا رکودی که در حوزه ساخت و ساز ایجاد شده می دانند.  مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین