دوشنبه 7 بهمن 1398 شمسی /1/27/2020 6:47:40 AM
علی اصغر سعیدی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مطرح کرد:

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خواستار مطالعات عمیق جامعه شناسی در بخش معدن ایران به منظور توسعه این بخش در نقاط مختلف کشور شد.
نیاز معدن به مطالعات عمیق جامعه شناسی

علی اصغر سعیدی در گفت و گو با معدن نامه با اشاره به برخی مشکلات موجود به مانند محیط زیست، مقاومت افراد محلی، مزاحمت نهادهای مختلف و ... افزود: بخش معدن کشور خون جاری در رگ های صنعت است از این رو بهتر است سیاستگذران موانع پیش روی توسعه این بخش را بردارند و جامعه دانشگاهی مطالعات خود را به طور جدی در این بخش آغاز کنند.

او گفت: بنده در تهیه برخی کتب تاریخ شفاهی به مواردی برخهورد کرده ام که چگونه مدیران تکنوکرات توانسته اند با کمترین هزینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معدنی را فعال کرده و آن را توسعه دهند از این رو لازم است ضمن مستند سازی این تجربیات، مطالعات مجددی در این خصوص صورت گیرد.

سعیدی افزود: یکی از بهترین الگوهای پیش رو، طرح ایجاد شرکت ملی مس به رهبری دکتر رضا نیازمند در دهه 50 است که دیده می شود بومیان منطقه در چه فقر و فلاکتی زندگی می کردند اما با یک مدیریت خوب توانستند محل زندگی خود را ترک کرده و دارای رفاه و آسایش بهتری شوند.

او گفت: هم اکنون برخی از دانشگاه های معتبر دنیا در خصوص تجربه شرکت ملی مس در مقطع دکتری پایان نامه هایی را آماده انتشار کرده اند که می تواند مورد مطالعه جامعه شناسان قرار گرفته و از آن الگو برداری شده و در اختیار فعالان بخش معدن کشور قرار داده شود.

سعیدی افزود: پیوند جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان و دانش آموختگان علوم رفتاری با بخش صنعت و معدن کشور می تواند این فضا را ایجاد کند که یک فعال معدنی در کنار مطالعات فنی و اقتصادی خود، مطالعات اجتماعی و سیاسی منطقه را نیز مورد بررسی قرار داده و نسخه ای برای ادامه کار خود در این رابطه در جیب داشته باشد.

او با اشاره به تشکیل کمیته معدن و جامعه گفت: تشکیل این کمیته که با حضور جمعی از نخبگان علوم رفتاری و دانش آموختگان علوم انسانی رسمیت گرفته قادر است با حضور در معادن، مطالعات جامع و عمیق جامعه شناسی را آغاز کند و معادن را از این حیث کمک رسان باشد.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین