شنبه 26 مرداد 1398 شمسی /8/17/2019 6:10:24 PM
برای تامین سیم های خط 132 کیلوولت دو مداره انجام می شود:

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تامین سیم های خط 132 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت گلشن طبس- پست 132 کیلوولت زغالسنگ پروده طبس تجدید می شود.
تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه برق طبس

به گزارش معدن نامه، ایمیدرو به عنوان دستگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی، در نظر دارد موضوع مناقصه تامین سیم های (فاز هاک، محافظ مغزی هاک و محافظ حاوی فیبر نوری) خط 132 کیلوولت دو مداره پست 400 کیلوولت گلشن طبس- پست 132 کیلوولت زغالسنگ پروده طبس را به صورت عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار و به تامین کننده واجد شرایط واگذار کند.

همه مراحل مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه­ گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه ­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را برای شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه روز دوشنبه مورخ 2 مهرماه است و مناقصه گران علاوه بر ارسال مدارک از طریق سامانه باید فیزیک پاکت­ها را در مهلت مقرر به مناقصه گزار تحویل دهند.

مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 2 مهر ماه جاری لغایت ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 5 مهر ماه 97 خواهد بود.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات نیز ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 19 مهر سال 97 است.

نشانی دریافت اسناد و شماره تماس دستگاه مناقصه­ گزار تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به بهار، شماره 154 ، طبقه ششم، طرح ایجاد زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و شماره تلفن: 5-88324004 -021 است.

اطلاعات تماس سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت در سامانه 4193-021 است.منبع: ایمیدرو

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین