شنبه 26 مرداد 1398 شمسی /8/17/2019 5:56:42 PM
رییس خانه معدن ایران خواستار شد:

رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت: روش مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد با توجه به شرایط بسیار حساس کشور در حال حاضر میبایستی مبتنی بر یک برنامه راهبردی دقیق و محاسبه شده انجام پذیرد.
صندوق بازنشستگی فولاد برنامه راهبردی دقیق داشته باشد
به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن اظهار کرد: امیدواریم مدیران صندوق بازنشستگی فولاد با تلاش مداوم و همه جانبه به منظور تامین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بتوانند به موقع و بدون تأخیر به تعهدات خود در قبال زحمتکش ترین اقشار جامعه کار و تولید در کشور عمل نمایند و در جهت پیگیری مداوم برای تحقق تبصره ذیربط برنامه ششم در مورد انجام محاسبات اکچوئری و مشخص نمودن مطالبات صندوق از دولت و اقدامات لازم برای دریافت مطالبات اقدام نمایند به نحوی که آینده صندوق تضمین و نگرانی از پرداخت حقوق باقی نماند.
وی افزود: امید می رود مدیران صندوق بازنشستگی فولاد در جهت برقراری تعامل سازنده با کلیه واحدهای اقتصادی مجموعه های تحت پوشش برنامه های استراتژیک داشته باشند.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: مدیران صندوق باید به طور مستمر نسبت به برقراری تعامل موثر با بازنشستگان مجموعه ذیربط با هدف تشریک مساعی با آنان  و رسیدگی به امور معیشتی و سلامت و مسائل اجتماعی و فرهنگی آنان برنامه داشته باشند، به طوری که صندوق بازنشستگی فولاد به محلی برای پیگیری مسائل مختلف این عزیزان تبدیل شود.

بهرامن عنوان کرد: نهایتاً پیشنهاد می شود مدیران صندوق بازنشستگی فولاد به نحوی برای خود برنامه ریزی نمایند تا بتوانند مسائل و مشکلات صندوق را به طور مطلوب شناسایی و برای هر بخش آن نیز برنامه راهبردی برای حل مشکلات آنان تعریف کنند.منبع: روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین