چهارشنبه 2 بهمن 1398 شمسی /1/22/2020 6:53:38 AM
گزارش تحلیلی معدن نامه از تورم معدن

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی تورم تولید در بخش معدن را اعلام کرد. معنی تورم تولید معدن چیست و چه اثری بر اقتصاد معادن و صنایع پایین دستی آن دارد؟
تورم معدن 41.9 درصد شد

 🔻افزایش شدید تورم بخش معدن به روایت مرکز آمار+ گزارش تحلیلی معدن نامه

🔹تورم یکساله یا 12 ماه منتهی به پاییز امسال: 41.9 درصد
📍معنی اقتصادی: هزینه تولید مواد معدنی و قیمت فروش آن در انتهای پاییز، 41.9 درصد نسبت به انتهای پاییز 96 رشد داشته است.
🔹تورم فصل پاییز نسبت به فصل تابستان امسال: 17.2 درصد
📍معنی اقتصادی: هزینه تولید مواد معدنی و قیمت فروش آن در انتهای پاییز، 17.2 درصد نسبت به انتهای تابستان 97 رشد داشته است.
🔹تورم نقطه ای یا فصل پاییز امسال نسبت به فصل پاییز پارسال: 63.2 درصد
📍معنی اقتصادی: هزینه تولید مواد معدنی و قیمت فروش آن در فصل پاییز،  63.2 درصد نسبت به  همان فصل در سال 96 رشد داشته است.
📌نتیجه: هزینه تولید و فروش مواد معدنی با رشد هزینه ها مواجه شده و صاحبان معادن هم در تامین نیازهای خود برای تجهیز معادن هزینه بیشتری پرداخته اند و هم مجبور شده اند محصولات نهایی خود را با قیمت بیشتری در امسال به فروش برسانند تا هزینه هایشان جبران شود.
📌اثر افزایش تورم تولید در بخش معدن سبب خواهد شد تا کلیه مصرف کنندگان مواد معدنی با افزایش هزینه ها مواجه شده و مواد معدنی موردنیازشان را با قیمت بالاتری خریداری کنند. به عنوان مثال کارخانه های تولیو فولاد با هزینه بالاتری مواد معدنی مورد نیازشان را تهیه کرده اند که طبعا هزینه تولید فولاد نیز در کشور افزایش یافته است.
📌تورم تولید در بخش معدن بر کلیه کارخانه هایی که مواد اولیه شان را از معادن تهیه کرده اند، اثر منفی گذاشته و سبب شده تا آنها مواد اولیه شان را با هزینه ای بیشتر نسبت به سال قبل خریداری کنند.

🔽جزئیات گزارش مرکز آمار ایران 

درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ٤١,٩ می­باشد که نسبت به میانگین تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٧(٣٠.٨ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ٣٨٠,٤ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٢٤.٧)، ١٧.٢ و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٣٤.٦)، ٦٢.٢ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ٤١,٩ می­باشد که نسبت به میانگین تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٧(٣٠.٨ درصد) افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه ­های فلزی " بیش­ترین تاثیر را بر افزایش ١٧,٢ درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی" با ١٩,٩ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٣٤١.٢ به عدد ٤٠٩.٢ رسید. این افزایش بیش­تر تحت تاثیر افزایش ٧٩.٨ درصدی فعالیت‌ "استخراج سنگ مس" به وجود آمده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ١٣٩٧ در فعالیت "استخراج سنگ­ مس" به رقم ٢٤٠,١ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ٧٩.٨ درصد افزایش نشان داده است، این در حالی است که شاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل تابستان ١٣٩٧ رقم ١٣٣.٦  بوده و نسبت به فصل قبل از آن ٠.٩ درصد کاهش یافته بود. افزایش شاخص قیمت فعالیت "استخراج سنگ مس" در فصل پاییز ١٣٩٧ به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس" است.

در فعالیت "استخراج سنگهای آهنی"، شاخص قیمت در فصل پاییز ١٣٩٧ از رقم ٤٥٦,٧ به رقم ٥٠٨.٢ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ١١.٣ درصد افزایش نشان داده است. افزایش مذکور به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" است.

تغییرات شاخص قیمت در سایر رشته فعالیت­های معدنی، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین