شنبه 26 مرداد 1398 شمسی /8/17/2019 6:08:12 PM
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت:

انواری با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در ارائه آمار و اطلاعات صحیح، گفت: اگر روابط عمومی ها، اطلاع رسانی اثربخش و به موقعی داشته باشند و آمار و اطلاعات را به درستی به رسانه ها منتقل کنند، مشکلاتی همچون تحلیل نادرست از سوی رسانه ها که ناشی از اطلاعات غلط و ناقص است و در نتیجه بحران، پیش نمی آید.
روابط عمومی ها باید آمار و اطلاعات صحیح در اختیار مخاطبان قرار دهند

به گزارش معدن نامه، انواری در نشست مدیران روابط عمومی های سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها، با اشاره به اینکه روابط عمومی ها نقش کلیدی در تحلیل محتوا دارند، گفت: جایگاه روابط عمومی در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها باید در طراز بالا باشد و در بیان دستاوردها و عملکردها به بهترین شکل ممکن عمل کنند.

او افزود: اطلاع رسانی اقدامات و برنامه های سازمان های استانی ضرورت دارد و روابط عمومی ها باید تمام جلسات مرتبط با صنعت، معدن و تجارت مانند ستاد تنظیم بازار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و... را که در استان ها برگزار می شود، پوشش دهند.

او با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت های موجود برای اطلاع رسانی استفاده کرد، گفت: شبکه گسترده ای در استان ها وجود دارد که باید اطلاعات و آمار موجود در وزارتخانه از طریق این شبکه در اختیار چندین میلیون مخاطب قرار گیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تاکید بر اینکه نباید از نقد هراسی داشته باشیم، افزود: دولت و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند نقد واقعی است و به همین دلیل نباید توجه خود را به انتشار مطالب یکسویه از سازمان معطوف کنیم، بلکه ضرورت دارد پذیرای محتوای واقعی و حتی منتقدانه باشیم.منبع: شاتا

مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین