چهارشنبه 24 مهر 1398 شمسی /10/16/2019 4:23:28 PM

 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کرمانشاه در اقدامی خودسرانه تعرفه برخی از خدمات فنی و مهندسی را افزایش داده که به این طریق موجبات هزینه سربار، تعطیلی و توقف عملیات در معادن و محدوده های اکتشافی را فراهم کرده است. 
اعتراض معدنکاران نسبت به افزایش هزینه خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کرمانشاه
به گزارش معدن نامه، شروط غیرقانونی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن کرمانشاه برای بهره برداران و مکتشفین معادن آن استان، در اجبار به واریز کل هزینه خدمات فنی و مهندسی به حساب سپرده قبل از معرفی کارشناس، و همچنین دریافت حق الزحمه خدمات فنی و مهندسی بیش از تعرفه مصوب، در سال رونق و تولید. 
 بنابر گزارش های رسیده، ریاست سازمان نظام مهندسی معدن کرمانشاه در سال گذشته، بهره برداران و مکتشیفین معادن را به واریز کل مبلغ حق الزحمه خدمات فنی و مهندسی به حساب سپرده قبل از معرفی کارشناس، اجبار کرده و به این بهانه عملاً میلیون ها تومان سرمایه گذاری و سود آن را دریافت کرده است. همچنین در اقدامی خودسرانه تعرفه برخی از خدمات فنی و مهندسی را افزایش داده که به این طریق موجبات هزینه سربار، تعطیلی و توقف عملیات در معادن و محدوده های اکتشافی را فراهم کرده است. 
از طرفی در این مدت (از سال گذشته تا کنون) بهره برداران و مکتشفین شکایت خود را کتباً به ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران، جناب دکتر اسماعیلی تحویل داده اند. که متاسفانه علی رغم وظیفه نظارتی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران به استناد قوانین نظام مهندسی در برخورد قانونی با این قبیل موارد نقض قانون(شامل دریافت غیرقانونی وجه، ایجاد هزینه های سربار، دریافت غیرقانونی حق الزحمه خارج از تعرفه)، تا کنون هیچ گونه اقدام و برخوردی از جانب ایشان صورت نگرفته است. و از طرفی سازمان نظام مهندسی معدن کرمانشاه کماکان از باز پرداخت میلیون ها تومان از مبالغ ذکر شده به متقاضیان بخش معدن خوداری می کند. لازم به ذکر است که این موضوع از مجاری قانونی نیز در حال پیگیریست.
خاطر نشان می شود که ریاست سازمان نظام مهندسی معدن کرمانشاه در ابتدای سال جاری بدون هیچ گونه توجیه قانونی، سازمان مذکور را به مدت ٢٢ روز تعطیل و با سیاست های غلط،  اعضا و فعالین عرصه معدن در آن استان را متضرر کرد. که از آن جمله عدم صدور گواهی فنی و مالی برای فعالین و سرمایه گذاران عرصه معدن به علت تعطیل کردن  آن سازمان است. علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه، همچنان نوار خودسری ها و نقض قوانین در آن سازمان ادامه دارد. 
 
در پایان انتظار می رود که ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران جناب آقای دکتر اسماعیلی با این موارد نقض صریح قانون و سود جویی هایی از این دست که از جیب بیت المال بوده، برخورد جدی کنند تا این چنین چهره نظام مهندسی معدن دچار خدشه و آسیب جدی نشده و اعتبار آن  زیر سؤال نرود. 


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین