جمعه 1 آذر 1398 شمسی /11/22/2019 11:03:59 AM

تا چند روز دیگر، کنفرانسی به اصطلاح بین المللی در هتل استقلال تهران برگزار می شود و قرار است برخی از مقامات دولتی و بخش خصوصی در آن سخنرانی کنند.
استیل پرایس و چند پرسش؟
به گزارش معدن نامه، این کنفرانس در حالی بین المللی نام گذاشته شده که سخنرانان آن عمدتا مقام های دولتی و شبه دولتی بوده و اثری از بین المللی بودن آن به چشم نمی خورد.
از سویی دیگر در لیست حامیان این کنفرانس، شرکت های دولتی دیده می شود که مشخص نیست چه مقدار بودجه را برای این کنفرانس در نظر گرفته اند و به حساب چه کسانی واریز می کنند.
بهتر نیست که مدیران دولتی و بخش خصوصی با دقت نظر بیشتری، کلاس سازمان و نهاد متبوع خود را مدنظر قرار دهند و راهی هر همایش و نمایشگاه بی نام و نشانی نشوند؟
بخش معدن و صنایع معدنی در ماه جاری با چندین نمایشگاه و کنفرانس و همایش روبروست که گردانندگان آن عمدتا شرکت های دولتی و شبه دولتی اند.
آیا تولید ۳۰ میلیون تن فولاد و ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن این همه همایش نیاز دارد که وقت روابط عمومی ها و کادر اداری شرکت ها صرف آن شود؟


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین