دوشنبه 18 آذر 1398 شمسی /12/9/2019 5:44:08 AM
مرکز آمار ایران گزارش داد:

مرکز آمار ایران گزارش داد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان ٩٨، نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، 13.4 واحد درصد کاهش یافت.
کاهش تورم بخش معدن در فصل تابستان

به گزارش معدن نامه به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان ٩٨ به ٣,٥ درصد رسید. این در حالی است که رقم مذکور در فصل بهار، 16.9 واحد درصد بود.

تورم فصلی مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ" معادل ١.٣- درصد، " استخراج کانه های فلزی" ٣.٥ درصد و "استخراج سایر معادن " ٥.٩ درصد است. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج معادن در حال بهره برداری کشور در مقایسه با فصل بهار سال جاری کاهش داشته است

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ٩٨ به ٥١,٤ درصد رسید که در مقایسه با آمار فصل بهار امسال، ١٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به طوری که میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ٩٨ نسبت به فصل تابستان ٩٧، ٥١.٤ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ (٩١.٦ درصد ) "،"استخراج کانه های فلزی (٥١.٨ درصد ) " و "استخراج سایر معادن (٣٨.٤ درصد )" است. تورم نقطه به نقطه هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

به گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در 4 فصل منتهی به فصل تابستان ٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) به ٥٩,٢ درصد رسید که نسبت به رقم فصل قبل، ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه " استخراج زغال سنگ (٧١.٩ درصد ) "،" استخراج کانه های فلزی (٦٥.٤ درصد ) " و "استخراج سایر معادن (٣٤.٠ درصد )" است.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین